อธิบดีกรมบัญชีกลาง !!!

อธิบดีกรมบัญชีกลาง !!!

มนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้ามากราบไหว้พร้อมขอพรปีใหม่จากพระอาจารย์พบโชค...
และเดินชมความสวยงามรอบพบโชค ธรรมเจดีย์